Die Aldor Wiki
Advertisement
Ein Buch von einem anonymen Autor[1][2].
Liderrglbuch es Mrrrlocbargls

Frknnnngl Mmrmrkmurfr

Mrg, mrglm Mmrl frgff gl Mrgkugmr

Urklmrg mrklg Frmmnn bllkm gl Rflklk

Flmmrglgkmrmrllgfl mmmrgkn ngf Fflmrl

Flgmu klkl mrlmmrgl Frlrflgmrgr.

Fr mrglm Mrgmm mrgknn mnaglug

Mmugl mrgl mrklg mmmrmrgr Rlmrmr

Nglmrmna Mr mmmm Shmmua mrgl

Akmmrgl’au Aaaaaglmr

Ffrku glkna mmrg mmmrgkn, mrklg Mrmrg,

gkugl glkna, mrklg Frllmmnafrf, mmrg

Mmrmrkmurfr, mrglmrmrg aurgshu

Mmrgsuau ufl rgrgmm glmr Mmng

Flmr aaaglu ufl gluur frglglg Mmufrm

Rg’mmur Mnlmmmmmrg glmugl mrr

Glg mrglm Mmrgrrg ffflurgm Mmrlmmu

Glg mrrnn Fffrm mmu mrlmrrl Glglm

Mugl aaaglu ufl ng mrglm Rkmrkngl

mrglm gluur mmurfrl mrluglm

Mmmmrk Mrff, aamr Mmuau mmu

Mmmmrk Grflrl, gshmrrfluurg

Mmmrgl Hrglmrl mmrl mnaglug

Mrgrg Mugkn, gluur Mmmnlmrkmrlmrgl

Frglugr mrgkn murnamrg Amrg

Mmm mrlurgl Amrglu mrl

Ffrku glkna mmrg mmmrgkn, mrklg Mrmrg,

gkugl glkna, mrklg Frllmmnafrf, mmrg

Mmrmrkmurfr, mrglmrmrg aurgshu

Mmrgsuau ufl rgrgmm glmr Mmng

Knllm Mmurlmr, sur Frglmm

Mrrgmm nlglmrrgmrg mrlkm

Grfrknnau rlglmrgr mrr mrglmrlmm

Grfrknnau mrglu- fff mmrgrlmm murgmr’ng

Grfrknnau mrl rlmrgrgmm

Mmrlglgl mr Mmrmrkmurfr

Murg murlmrlu Mnglgknglmr

Glg srlu Mrglmmmrgr! Fl Mmrmrkmurfr!

Kmrg mrnll Frglgl

Mrlg aafrg’mm Blmr mrgl srlu Mrffrrgf Fllmnglk

Mmmur aamrn Aaaaaglmr muglufrrf mmu

Mrr ng’mmur Glmrg aafrg mmnaamrgllmrr Uagmm

Murg mng mrglm Mrmmrglg Hrmrglmrgl

Rglg glkmrlmmm Blmr rgmmn’ng

Nnna’ gluur Asurmrgl mrlrgllrflmm

Mmmmmr Frglgl gmmrglm mr mmr

Mrknaua Mumrgl mmu rlkluaa’ng

Mrku Glmrg, mrglk!

Mrflu mrgl mrglm Mrlurflk

Glrrr klkl glkmrlmmm Glglgl

Mrglmrgm mrr Rgrmrgl

Aufr Mrglgrg, aamr Frglm

Mrkuu mmu glm ff rg murglmugl

Glglmr mrglm Aaurf, Fflglmrg

Glg Mrglmrr

Mrku Glmrg, mrglk!

Mrflu mrgl mrglm Mrlurflk

Glrrr klkl glkmrlmmm Glglgl

Mrglmrgm mrr Rgrmrgl

Mmmmrk Hmrlmrglur mrl mrrg suglurlk

Kmrg mrnll Frglgl

Glmuff ng’nlmmr Mrglgrg

Kmrg mrnll Frglgl

Fugrlur mmu Ffflklu

Kmrg mrnll Frglgl

Murg knlrnauu aurgshu

Mmmmrk Kmrg mmmrgl Frglgl

Frglr frfl Rlmr

Mmmmrk Glmrnl mrglmr mrr uumrlgff!

Fl ammrgk Muaammrglk

Ffflm gluur mmrk mrlkm Kmrg

Mrgsh Mrglgrg, mrgmurg ng rkmrg

Mmmmrk Hmr mrgl Suafl

Mrku Glmrg, mrglk!

Mrflu mrgl mrglm Mrlurflk

Glrrr klkl glkmrlmmm Glglgl

Mrglmrgm mrr Rgrmrgl

Gsk Flmmrrgrgmm mng suglurlk

Kmrg mrnll Frglgl

Glmuff ng’nlmmr Mrglgrg

Kmrg mrnll Frglgl

Fugrlur mmu Ffflklu

Kmrg mrnll Frglgl

Murg knlrnauu aurgshu

Mmmmrk Kmrg mmmrgl Frglgl

Frglr frfl Rlmr

Mmmmrk Hmr mrglmr mrr uumrlgff!

Fr mrnll Hrklllgl’ Fugrlur

Frgrglgl mrr gllmrglumrg’ng

Urgl rglmr ng’mmur Mu

Murgkm Mrglurk rfrmuf’ng

Gllgrg flgl akmrg ng’mmrll Bluuugll flur

Murg fflgl mmrglmrg mrgl mrglm Mrgf

Fr mrgl srlu Glmrg aglmmrgl Mmng’hr

Muamrgkllu frfl Frglgl ng’mr Mnaf

Kmrg mrnll Frglgl…

Mrgl mrgl rmuaamrglmm mrgl Frgrmr

Frkurrfl Mmmm ngr srlu Rrm

… Frglr frfl Rlmr.

Mmr Frngll

Mmr Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Mmuu mrr nam muglklrgl surgff

Mmuu Mrlglgklmm kmrglmrglug

Grglrg mrr muglklrgl mrgl

Mrngl Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Mmuu mrr mmmrg Glmrgl mmrllur

Glmrgl srlu mmm mnamnlm mmrllmrgmn

Grglrg mrr muglklrgl ugmrg

Rllmrlmmrg mmu gkurmmr Bbrgrf

Frg mmu mmrglg Mmmrgrl

Fuflumm, Gklmngll, Hmmmuaau

Mmrmr mmmmn naaaaaam flgl amrm …

Mnlrgs Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Mmrnnglmm mrr Agffurflmrglklu mmurgm

Frgl gllmrg Rffff furmrrgll

Grglrg mrr muglklrgl bmrglmmm

Mrglmrl Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Mmrnnglmm mrr frrkmur ngr mrglm Rmmrmr mrlmr mrglm Mrm’

Mrgklm bllkm gl Ags mmrlglgskl

Grglrg mrr muglklrgl mmrglur

Mmrglklm

Rglmu Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Mmuu mrr mmmrlmugm hmrgshrl Flummm’

Frrrg nam mmrlmnnash fl

Grglrg mrr muglklrgl hurgl

Glllmr Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Mmuu mrr burlmrmnaa gklurll Mmmrlm

Glglm fl mmu Mmrlmr mrglmrlmu

Grglrg mrr muglklrgl flmu

Mmrglklm

Mmr Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Mmuu mrr mmummrgl mrglm Gskmm rglrmmm

Mmurkn mnlm mrgshm Rglu furmrrgll

Grglrg mrr muglklrgl mrgfr

Fflu Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Mmuu mrr mnnlmrlu mrflgmmmr Rf

Gluaaurgl Ammmmrll rglmr mufrgmrmmrgkmr

Grglrg mrr muglklrgl aaaf

Mmrglklm

Frn Frngll gllmrg mrr furmrrgll

Gmrlum mrr mmu Mmrg mrgshm mrfrl

Ff Glllmrglrglmn akmrfugfr mmm

Mmrll mmm fff muglklrgl mrgkn

Mrgrg Bm grgsh mmm fff furmrrgll

Mrffr’ mmm mmrngl Frngll mrlmmrl

Frglglmr grgsh mmm ngr srlu Flglg

Mrk rgrgmm mrgr Fr… fu

Mmrglklm

OOC Nachwort[]

Der korrekte übersetzte Titel dieses Buches lautet: ‘Liederbuch des Murlocbarden’[3].

Advertisement